Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2003

Beslut

Kroppsvisitation ska stoppa klotter (JuU3)

Klotter ska bekämpas genom kroppsvisitering och skärpt straff. Polisen får möjlighet att kroppsvisitera personer i förebyggande syfte. De behöver inte vara misstänkta för att redan ha klottrat. På så vis ska polisen kunna få tag på till exempel sprejburkar. I grundlagen finns ett skydd mot kroppsvisitation. Nu görs alltså ett undantag från det skyddet. Bakgrunden är att klottret ökat stort. Det innebär stora kostnader för att ta bort det, förfulning, förslumning och ökad risk för att klottrarna fastnar i kriminalitet. Vidare höjs maxstraffet för skadegörelse från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Även försök till skadegörelse blir straffbart. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-09-18
Justering: 2003-10-16
Betänkande publicerat: 2003-10-21
Trycklov: 2003-10-20
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:JUU3

Kroppsvisitation ska stoppa klotter (JuU3)

Klotter ska bekämpas genom kroppsvisitering och skärpt straff. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Polisen får möjlighet att kroppsvisitera personer i förebyggande syfte. De behöver inte vara misstänkta för att redan ha klottrat. På så vis ska polisen kunna få tag på till exempel sprejburkar. I grundlagen finns ett skydd mot kroppsvisitation. Nu föreslås alltså ett undantag från det skyddet. Bakgrunden är att klottret ökat stort. Bakgrunden är att klottret ökat stort. Det innebär stora kostnader för att ta bort det, förfulning, förslumning och ökad risk för att klottrarna fastnar i kriminalitet. Vidare höjs maxstraffet för skadegörelse från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Även försök till skadegörelse blir straffbart. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-29
4

Beslut

Beslut: 2003-10-29
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju26 och 2002/03:Ju28.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m410212
c16105
fp40008
kd25008
v02406
mp11006
-0000
Totalt24435268

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i polislagen (1984:387) och
b) lag om ändring i brottsbalken.

Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i polislagen (1984:387) och
b) lag om ändring i brottsbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:138 och avslår motion 2002/03:Ju29 yrkande 1.

3. Handlingsplan mot klotter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju210, 2002/03:Ju311 yrkande 1, 2003/04:Ju374 och 2003/04:Ju384.

4. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju27, 2002/03:Ju29 yrkande 2, 2002/03:Ju311 yrkande 2 och 2002/03:Ju352 yrkandena 1 och 2.