Åtgärder för levande hav

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Åtgärder för levande hav (MJU5)

Regeringen har lämnat en redogörelse för det fortsatta arbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. Helcom är en kommission som ska övervaka tillämpningen av Östersjökonventionen, en miljökonvention om skydd av östersjöområdets marina miljö. Regeringen presenterar en svensk handlingsplan för det internationella havsmiljösamarbetet. Dessutom presenteras åtgärder för minskad övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-09
Justering: 2010-11-16
Betänkande publicerat: 2010-11-22
Trycklov: 2010-11-22
Reservationer 40
Betänkande 2010/11:MJU5

Alla beredningar i utskottet

2010-11-09, 2010-10-19

Åtgärder för levande hav (MJU5)

Regeringen har lämnat en redogörelse för det fortsatta arbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. Helcom är en kommission som ska övervaka tillämpningen av Östersjökonventionen, en miljökonvention om skydd av östersjöområdets marina miljö.

Regeringen presenterar en svensk handlingsplan för det internationella havsmiljösamarbetet. Dessutom presenteras åtgärder för minskad övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-01
4

Beslut

Beslut: 2010-12-01
39 förslagspunkter, 32 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett sammanhållet åtgärdsarbete för havspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ15 yrkande 1.

Reservation 1 (MP)

2. Samarbetet kring Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ341, 2010/11:MJ353, 2010/11:MJ421 yrkandena 7 och 8 samt 2010/11:MJ439 i denna del.

Reservation 2 (S)

3. Övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ1 yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Skyddszoner och reningsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 5 i denna del.

Reservation 4 (S, V)

5. Utsläppsrättigheter för kväve och fosfor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 12 och 2010/11:MJ421 yrkande 1.

6. Reform av jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 3, 2009/10:MJ15 yrkande 3 och 2010/11:MJ294 yrkande 5 i denna del.

Reservation 5 (S, MP, V)

7. Bindande regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ15 yrkande 4 i denna del och 2010/11:MJ1 yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

8. Jämnare spridning av djurhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ15 yrkande 5.

Reservation 8 (MP, V)

9. Skatt på handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 2, 2009/10:MJ15 yrkande 4 i denna del och 2010/11:MJ1 yrkande 2.

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02104
FP21003
C21002
SD17003
V01900
KD15004
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Enskilda avlopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 4 och 2010/11:MJ1 yrkande 3 i denna del.

Reservation 10 (S, MP, V)

11. Kalkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ1 yrkande 4 och 2010/11:MJ280 yrkande 3.

Reservation 11 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP22003
FP21003
C21002
SD17003
V00190
KD16003
Totalt1971001933

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Finansiering av åtgärder mot övergödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ14 yrkande 1.

Reservation 12 (V)

13. Reach m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 5 i denna del, 2009/10:MJ15 yrkande 6 och 2010/11:MJ273 yrkande 1 i denna del.

Reservation 13 (S, MP, V)

14. Deka-BDE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 5 i denna del och 2009/10:MJ15 yrkande 8.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP02203
FP21003
C21002
SD18002
V01900
KD16003
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Kemikalier i textilier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ15 yrkande 7.

Reservation 15 (S, MP, V)

16. Gifter i hav och havsbotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ1 yrkande 10.

Reservation 16 (S)

17. Båtbottenfärg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ1 yrkande 11.

Reservation 17 (S)

18. Läkemedelsrester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ1 yrkande 12 och 2010/11:MJ273 yrkande 1 i denna del.

Reservation 18 (S, MP, V)

19. Marint skräp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ1 yrkande 13.

Reservation 19 (S, MP, V)

20. Vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ15 yrkande 10, 2010/11:MJ1 yrkande 8 och 2010/11:MJ387.

Reservation 20 (S, MP, V)

21. Toalettavfall från fartyg m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ1 yrkande 6 och 2010/11:MJ439 i denna del.

Reservation 21 (S, MP, V)

22. Sjöfart m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 6 i denna del, 2010/11:MJ1 yrkande 5, 2010/11:MJ337 i denna del, 2010/11:MJ421 yrkandena 5 och 6 samt 2010/11:MJ439 i denna del.

Reservation 22 (S)
Reservation 23 (V)

23. Funktionsdugliga skrov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ439 i denna del.

Reservation 24 (S, V)

24. Oljeborrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ337 i denna del och 2010/11:MJ421 yrkande 4.

Reservation 25 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S887017
M100007
MP02104
FP21003
C21002
SD18002
V01900
KD14005
Totalt26247040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Alkylatbensin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ14 yrkande 6 i denna del.

Reservation 26 (V)

26. Förbud mot tvåtaktsmotorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ439 i denna del.

Reservation 27 (MP, V)

27. Utfasning av tvåtaktsmotorer och skrotningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 6 i denna del och 2009/10:MJ15 yrkande 9.

Reservation 28 (S, MP, V)

28. Havsmyndighetens ansvarsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ1 yrkande 9, 2010/11:MJ280 yrkande 1, 2010/11:MJ290 yrkande 1 och 2010/11:MJ376.

Reservation 29 (S)

29. Barlastvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ1 yrkande 7 och 2010/11:MJ275 yrkande 7.

Reservation 30 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02203
FP21003
C21002
SD19001
V01900
KD16003
Totalt177141031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


30. Prövning av muddring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ15 yrkande 11.

Reservation 31 (S, MP, V)

31. Valar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ15 yrkande 2.

Reservation 32 (S, MP, V)

32. Skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ277 i denna del, 2010/11:MJ288, 2010/11:MJ334, 2010/11:MJ346 och 2010/11:MJ386 i denna del.

Reservation 33 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S198013
M98009
MP22003
FP21003
C20003
SD01901
V18100
KD15004
Totalt195118036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


33. Säl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ271, 2010/11:MJ277 i denna del, 2010/11:MJ345 och 2010/11:MJ386 i denna del.

Reservation 34 (S)

34. Ål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ14 yrkande 7 i denna del och 2010/11:MJ350 yrkandena 1 och 2.

Reservation 35 (S)
Reservation 36 (MP, V)

35. Lax

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ379.

Reservation 37 (S, MP, V)

36. Bottentrålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ14 yrkande 7 i denna del.

Reservation 38 (MP, V)

37. Fiskekvoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ14 yrkande 7 i denna del.

Reservation 39 (V)

38. Utfiskning i fattiga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ14 yrkande 7 i denna del.

Reservation 40 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02104
FP21003
C21002
SD19001
V01900
KD16003
Totalt177139033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


39. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:213 till handlingarna.