Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2014

Beslut

Preskriptionstiden för sexbrott mot barn bör ses över (SoU23)

Riksdagen uppmanade regeringen att se över om preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort. Om ett brott har en preskriptionstid så innebär det att ingen längre kan åtalas för brottet när den tiden har gått ut. Socialutskottet, som förberett riksdagens beslut, gör bedömningen att det sammantaget kan finnas starka skäl för att ändra reglerna om preskription av sexualbrott mot barn. Många barn utsätts för grova övergrepp som skadar dem för resten av livet. Det kan dröja långt in i vuxen ålder innan man orkar, vågar eller får möjlighet att bearbeta händelserna och vill anmäla dem. Det är viktigt att det finns en möjlighet att få upprättelse även om det har gått lång tid, menar utskottet. Den som har begått grova övergrepp mot ett barn bör kunna straffas för detta - även efter lång tid.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motion 2013/14:So13 yrkande 2. Tillkännagivande till regeringen om att låta göra en översyn av om preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-06-03
Betänkande publicerat: 2014-06-04
Trycklov: 2014-06-04
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:SoU23

Preskriptionstiden för sexbrott mot barn bör ses över (SoU23)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att se över om preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort. Om ett brott har en preskriptionstid så innebär det att ingen längre kan åtalas för brottet när den tiden har gått ut. Socialutskottet gör bedömningen att det sammantaget kan finnas starka skäl för att ändra reglerna om preskription av sexualbrott mot barn. Många barn utsätts för grova övergrepp som skadar dem för resten av livet. Det kan dröja långt in i vuxen ålder innan man orkar, vågar eller får möjlighet att bearbeta händelserna och vill anmäla dem. Det är viktigt att det finns en möjlighet att få upprättelse även om det har gått lång tid, menar utskottet. Den som har begått grova övergrepp mot ett barn bör kunna straffas för detta - även efter lång tid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-11
Debatt i kammaren: 2014-06-12
4

Beslut

Beslut: 2014-06-12
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju238 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 1 i denna del,
2013/14:C318 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 2,
2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:So204 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
2013/14:So205 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:So220 av Sara Karlsson (S),
2013/14:So354 av Ziita Eriksson (M),
2013/14:So397 av Emma Henriksson m.fl. (KD),
2013/14:So443 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:So483 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),
2013/14:So493 av Jennie Nilsson (S) yrkande 2,
2013/14:So504 av Phia Andersson m.fl. (S),
2013/14:So606 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2013/14:So628 av Monica Green m.fl. (S) i denna del och
2013/14:So639 av Veronica Palm (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP01708
FP15009
C19004
SD19001
V01405
KD15004
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Ratificering av barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju238 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 1 i denna del och
2013/14:So205 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (MP, V)

3. Barnets rättigheter i offentlig verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So628 av Monica Green m.fl. (S) i denna del.

4. Handlingsplan mot barnfattigdom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So14.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S941017
M940013
MP01708
FP15009
C19004
SD19001
V01405
KD15004
Totalt25632061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Skyddsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr265 av Magdalena Andersson och Lotta Olsson (båda M) yrkande 2.

6. Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska låta göra en översyn av om preskriptionstiden för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

7. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:91 till handlingarna.