Associationsrättsliga frågor m.m.

Civilutskottets bet 2010/11:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om associationsrättsliga frågor (CU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om associationsrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande och ytterligare lagstiftning om franchising.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-20
Justering: 2011-02-15
Betänkande publicerat: 2011-02-17
Trycklov: 2011-02-17
Reservationer 2
bet 2010/11:CU15

Nej till motioner om associationsrättsliga frågor (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om associationsrättsliga frågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om könsfördelningen i bolagsstyrelser, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande och ytterligare lagstiftning om franchising.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-03
4

Beslut

Beslut: 2011-03-09
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C201, 2010/11:C217, 2010/11:C248, 2010/11:C259 yrkande 1 och 2010/11:C270.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Avskaffande av kravet på aktiekapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C233.

3. Avskaffande av kravet på bolagsstämma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C258.

4. Lagen om ekonomiska föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C347 och 2010/11:N421 yrkande 5.

5. Regler för socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C305 yrkande 1 och 2010/11:N421 yrkande 4.

6. Stiftelselagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C322.

7. Ytterligare lagstiftning om franchising

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C219 och 2010/11:C239.

Reservation 2 (S)