Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2022/23:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Riksdagen sa nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrätt från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-26, 2023-02-16

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 30-tal förslag i motioner om associationsrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 2022. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området.

Förslagen handlar bland annat om modernisering av bokföringslagen, krav på aktiekapital och tvångslikvidation, företag som brottsverktyg, krav på sammansättning i bolagsstyrelsen och företags rapportering om hållbarhet och mångfald.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.