Associationsrätt

Civilutskottets bet 2019/20:CU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 4 mars 2020

Nästa händelse: Bordläggning 3 mars 2020

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-01-28
Trycklov: 2020-02-18
Reservationer 2
bet 2019/20:CU11

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2019-12-12

Förslagspunkter

1. Stiftelselagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:255 av Mikael Larsson (C).

2. Krav på sammansättning av bolagsstyrelser m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)

3. Mångfaldspolicy m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 5-8.

Reservation 2 (SD)

4. Lagstiftning om franchising

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1226 av Anders Österberg (S).

5. Bolagsmålvakter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

6. Moderniserad bokföringslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3.

7. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 5,

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 8,

2019/20:840 av Anders Hansson (M),

2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S),

2019/20:2129 av Johan Büser (S),

2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 3 och 5,

2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4,

2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 3 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
7 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelselagen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:255 av Mikael Larsson (C).

2. Krav på sammansättning av bolagsstyrelser m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)

3. Mångfaldspolicy m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 5-8.

Reservation 2 (SD)

4. Lagstiftning om franchising

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1226 av Anders Österberg (S).

5. Bolagsmålvakter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

6. Moderniserad bokföringslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3.

7. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 5,

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 8,

2019/20:840 av Anders Hansson (M),

2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S),

2019/20:2129 av Johan Büser (S),

2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 3 och 5,

2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4,

2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 3 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7.