Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2017

Beslut

Kraven på hållbarhetsrapportering bör minskas (CU7)

Riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att återkomma med ett förslag om att minska kraven på hållbarhetsrapportering för företag. Enligt riksdagen bör regeringen även göra det tydligare vilka uppgifter som ska tas upp i hållbarhetsrapporteringen.

Sedan slutet av år 2016 finns krav på att alla företag i Sverige av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport. De svenska reglerna bygger på EU-lagstiftning men innebär att fler företag måste hållbarhetsrapportera än vad EU:s regler kräver. Riksdagen anser att hållbarhetsrapportering i grunden är bra men att det inte finns någon anledning till att Sverige ska ha regler som gör att fler företag måste rapportera än vad som krävs enligt EU-reglerna.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 inom området associationsrätt. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med lagförslag som minskar kraven på hållbarhetsrapportering för företag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-04
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:CU7

Kraven på hållbarhetsrapportering bör minskas (CU7)

Civilutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om att minska kraven på hållbarhetsrapportering för företag. Enligt utskottet bör regeringen även göra det tydligare vilka uppgifter som ska tas upp i hållbarhetsrapporteringen.

Sedan slutet av år 2016 finns krav på att alla företag i Sverige av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport. De svenska reglerna bygger på EU-lagstiftning men innebär att fler företag måste hållbarhetsrapportera än vad EU:s regler kräver. Civilutskottet anser att hållbarhetsrapportering i grunden är bra men att det inte finns någon anledning till att Sverige ska ha regler som gör att fler företag måste rapportera än vad som krävs enligt EU-reglerna.

Civilutskottets tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 inom området associationsrätt. Utskottet förslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-14
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hållbarhetsrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med lagförslag som innebär minskade krav på hållbarhetsrapportering för företag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 76 0 0 7
SD 38 0 0 8
MP 0 23 0 1
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 167 148 0 34


2. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1143 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 38 0 0 8
MP 23 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 18 0 0 1
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 295 20 0 34


3. Sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1614 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

4. Regelverket för budplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2792 av Marta Obminska (M).

5. Sänkt krav på aktiekapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 3 (KD)

6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:471 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:479 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2017/18:715 av Anders Österberg (S),

2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 5,

2017/18:3472 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 11.