Associationsrätt m.m.

Civilutskottets bet 2014/15:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Associationsrätt (CU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om sänkt krav på aktiekapital, personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag, förenklingar i aktiebolagslagen, registrering av nybildade aktiebolag, revision, redovisning, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och franchising.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-03
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-26
Reservationer 3
bet 2014/15:CU8

Associationsrätt (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om olika associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om sänkt krav på aktiekapital, personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag, förenklingar i aktiebolagslagen, registrering av nybildade aktiebolag, revision, redovisning, lagen om ekonomiska föreningar, stiftelselagen och franchising.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sänkt krav på aktiekapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1708 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP),

2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2 i denna del och

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 102 0 0 11
M 1 79 0 4
SD 41 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 186 126 0 37


2. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i aktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Förenklingar i aktiebolagslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Registrering av nybildade aktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (C)

5. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Redovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:66 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 41 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 292 20 0 37


7. Lagen om ekonomiska föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Stiftelselagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Franchising

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument