Arméns utveckling och totalförsvarets planeringssystem, m.m.

Försvarsutskottets bet 1989/90:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1989-11-28
bet 1989/90:FöU3

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-12-14