Arkitektur, form och design

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

Arkitektur, form och design (KrU3)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med arkitektur, form och design. Rapporten innehåller inte några förslag till riksdagen. Regeringen berättar om vad den har gjort för att nå de mål som riksdagen och regeringen har satt upp. Regeringen berättar också om vad den tycker om arbetet hittills och vad arbetet i fortsättningen kommer att handla om. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-10-16, 2003-10-30

Arkitektur, form och design (KrU3)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med arkitektur, form och design. Rapporten innehåller inte några förslag till riksdagen. Regeringen berättar om vad den har gjort för att nå de mål som riksdagen och regeringen har satt upp. Regeringen berättar också om vad den tycker om arbetet hittills och vad arbetet i fortsättningen kommer att handla om. Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.