Arbetsskadeförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1988/89:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Justering: 1988-11-08
Betänkande 1988/89:SfU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1988-11-16