Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2022/23:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2023

Beslut

Nej till motioner om förändringar på arbetsmarknaden (AU5)

Riksdagen sa nej till ett 40-tal motioner från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om tidsbegränsade anställningar, uthyrning av arbetstagare och utstationering av arbetstagare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-19, 2023-02-14

Nej till motioner om förändringar på arbetsmarknaden (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 40-tal motioner från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om tidsbegränsade anställningar, uthyrning av arbetstagare och utstationering av arbetstagare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.