Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. De handlar exempelvis om flexiblare arbetsrättsligt regelverk, allmän visstidsanställning, turordningsregler med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-18
Reservationer 26
Betänkande 2019/20:AU8

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. De handlar exempelvis om flexiblare arbetsrättsligt regelverk, allmän visstidsanställning, turordningsregler med mera.

Anledningen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att befintliga regelverks utformning  är tillräckligt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Provanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 12 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


2. Övrigt om flexiblare regelverk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:166 av Martina Johansson (C) yrkande 3,

2019/20:556 av Sara Heikkinen Breitholtz och Hans Hoff (båda S),

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 19,

2019/20:2388 av Mikael Damsgaard (M) yrkandena 2 och 3,

2019/20:2440 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 15,

2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 8 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (V)

3. Stärkt anställningsskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:149 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4 och 5,

2019/20:453 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:640 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S),

2019/20:1124 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S),

2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2019/20:2072 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S),

2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD) och

2019/20:3371 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 48 4 3 294


4. Inträdesjobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 7 (M)

5. Turordningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:1083 av Louise Meijer (M),

2019/20:2388 av Mikael Damsgaard (M) yrkande 1,

2019/20:2872 av Boriana Åberg (M),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 13 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 3 25 294


6. Företrädesrätten till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:149 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S) och

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (V)

7. Lag mot trakasserier i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 14 (V)

8. Utökad rätt till ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1, 13 och 48,

2019/20:3080 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 8 och 30 samt

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 89.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 10 7 294


9. Stridsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:149 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkandena 1-3,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD),

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 26,

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 21 och

2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkandena 2 och 3.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 3 23 294


10. Återinförande av lex Laval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3078 av Maria Nilsson m.fl. (L) yrkande 4,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 28,

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 18 och

2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 23 (M, C, KD, L)

11. Övrigt om utstationering av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 27 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 24 (M, KD)
Reservation 25 (V)

12. Sociala rättigheter i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 8.

Reservation 26 (KD)