Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsrätt. Utgångspunkten för riksdagen är att slå vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i stor utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ett annat skäl är att det pågår arbete i vissa av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, inhyrning av arbetskraft, utstationering, turordning och rätt till heltid.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

136 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-13
Betänkande publicerat: 2014-03-20
Trycklov: 2014-03-20
Reservationer 34
Betänkande 2013/14:AU6

Nej till motioner om arbetsrätt (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsrätt. Utgångspunkten för utskottet är att slå vakt om den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i stor utsträckning regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Ett annat skäl är att det pågår arbete i vissa av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, inhyrning av arbetskraft, utstationering, turordning och rätt till heltid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-03-26
Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
24 förslagspunkter, 17 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A265 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2013/14:A298 av Hans Rothenberg (M),
2013/14:A351 av Stefan Svanström (KD),
2013/14:A378 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 1,
2013/14:A385 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:A387 av Isabella Jernbeck (M) och
2013/14:A402 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD).

Reservation 1 (SD)

2. Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 8,
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:A256 av Caroline Helmersson Olsson (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 9 och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 23.

Reservation 2 (S, V)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096115
M960011
MP02167
FP17007
C20003
SD18002
V11602
KD17002
Totalt1691141749

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga frågor om tidsbegränsade anställningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 5 och 6,
2013/14:A306 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2013/14:A313 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2013/14:A332 av Mikael Oscarsson och Robert Halef (båda KD) och
2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkandena 1 och 5.

Reservation 4 (V)

4. Upphörande av ett anställningsförhållande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 19,
2013/14:A208 av Hillevi Larsson (S) och
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 5 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD01802
V01702
KD17002
Totalt26535049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Inhyrning av arbetskraft vid stadigvarande arbetskraftsbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 14,
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 10,
2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S) yrkande 1 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 39.

Reservation 6 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD18002
V01702
KD17002
Totalt186114049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Ändring av EU:s bemanningsdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 7 (V)

7. Inhyrning av arbetskraft vid företrädesrätt till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 15,
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 9,
2013/14:A207 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:A224 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2013/14:A278 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S),
2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S) yrkande 2,
2013/14:A312 av Hans Hoff m.fl. (S) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)

8. Övriga frågor om företrädesrätt till återanställning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 4, 11 och 12 samt
2013/14:A363 av Lena Asplund (M).

Reservation 10 (V)

9. Utstationering av arbetstagare och den svenska kollektivavtalsmodellen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 11-13 och 15,
2013/14:A243 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:A254 av Phia Andersson (S),
2013/14:A276 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),
2013/14:A283 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkande 2,
2013/14:A305 av Hans Hoff m.fl. (S) och
2013/14:A322 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S).

Reservation 11 (SD, V)

10. Förhandlingsbehörig företrädare vid utstationering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,
2013/14:A401 av Mattias Karlsson (SD) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 40.

Reservation 12 (S, SD, V)

11. Solidariskt entreprenörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk346 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S),
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 16 och 17,
2013/14:A210 av Hans Hoff (S),
2013/14:A242 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:A283 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkande 1 och
2013/14:A348 av Teres Lindberg (S).

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

12. Socialt protokoll på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 36.

Reservation 15 (S, V)

13. ILO:s konvention om offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 33,
2013/14:A272 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
2013/14:A349 av Teres Lindberg (S).

Reservation 16 (V)

14. Anställningsskydd vid upphandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 13 och
2013/14:A245 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S).

Reservation 17 (V)

15. Turordningsreglerna i LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:A211 av Börje Vestlund (S),
2013/14:A240 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),
2013/14:A277 av Carina Adolfsson Elgestam och Tomas Eneroth (båda S),
2013/14:A281 av Hans Olsson och Phia Andersson (båda S),
2013/14:A303 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2013/14:A361 av Kajsa Lunderquist (M),
2013/14:A376 av Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg (båda M),
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 10 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 37.

Reservation 18 (S, V)
Reservation 19 (SD)

16. Frågor om ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K363 av Matilda Ernkrans (S),
2013/14:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 3,
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 13,
2013/14:A230 av Anders Ahlgren och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
2013/14:A266 av David Lång (SD),
2013/14:A323 av Anna Wallén (S),
2013/14:A325 av Ulf Nilsson och Anna Steele (båda FP) yrkande 1 och
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 20 (MP)
Reservation 21 (SD)

17. Arbetstidens förläggning, övertid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16,
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 2 och 4-7,
2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S),
2013/14:A369 av Hillevi Larsson m.fl. (S) och
2013/14:A406 av Mattias Karlsson (SD).

Reservation 22 (MP)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP00187
FP17007
C20003
SD01802
V00172
KD17002
Totalt247183549

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Arbetstidsförkortning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 11 och 12 samt
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 25 (MP)
Reservation 26 (V)

19. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:A217 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),
2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson (S),
2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 8,
2013/14:A315 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S),
2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:A393 av Olle Thorell m.fl. (S).

Reservation 27 (S)
Reservation 28 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M960011
MP17017
FP17007
C20003
SD18002
V01702
KD17002
Totalt185179849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Rätt till heltid inom den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1 och
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 29 (MP)
Reservation 30 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP00187
FP17007
C20003
SD01802
V10162
KD17002
Totalt248183449

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Proportionalitetsprincip i svensk konflikträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A324 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

22. Ratifikation av ILO:s konvention nr 189

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 15,
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6 och
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 31 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP01807
FP17007
C20003
SD18002
V01702
KD17002
Totalt26535049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Övriga frågor om hushållsarbetares rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 16-18 och
2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 15 och 16.

Reservation 32 (V)

24. Integritetsskydd i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. (MP) yrkande 6,
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 20 och
2013/14:A220 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S).

Reservation 33 (MP)
Reservation 34 (V)