Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2007

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU9)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om arbetsrätt. Riksdagens utgångspunkt är att grunden för reglering av villkoren på svensk arbetsmarknad bör vara kollektivavtal och inte lagstiftning. Motionerna handlar bland annat om de svenska kollektivavtalen, företagsnedläggning, löntagarägda företag, turordningsregler vid uppsägning, sympatiåtgärder, rätt till heltidsanställning och ledighet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-27
Justering: 2007-03-20
Betänkande publicerat: 2007-03-22
Trycklov: 2007-03-21
Reservationer 11
Betänkande 2006/07:AU9

Nej till motioner om arbetsrätt (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2006 om arbetsrätt. Utskottets utgångspunkt är att grunden för reglering av villkoren på svensk arbetsmarknad bör vara kollektivavtal och inte lagstiftning. Motionerna handlar bland annat om de svenska kollektivavtalen, företagsnedläggning, löntagarägda företag, turordningsregler vid uppsägning, sympatiåtgärder, rätt till heltidsanställning och ledighet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-29
4

Beslut

Beslut: 2007-04-11
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anställningsvillkor m.m. inom bl.a. EU-medlemsstaterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A236 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 5 och
2006/07:A237 av Hillevi Larsson (s) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Svenska modellen på en internationell arbetsmarknad m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A208 av Hans Hoff (s),
2006/07:A250 av Agneta Gille (s),
2006/07:A251 av Billy Gustafsson (s),
2006/07:A297 av Göte Wahlström och Christina Oskarsson (båda s) och
2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

3. Kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A318 av Lennart Axelsson m.fl. (s).

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m89008
c25004
fp22006
kd21003
v11065
mp17002
Totalt185113645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Företagsnedläggning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A219 av Ulf Holm (mp),
2006/07:A257 av Hillevi Larsson (s),
2006/07:A287 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2006/07:A295 av Jan Björkman m.fl. (s) och
2006/07:A313 av Raimo Pärssinen m.fl. (s).

Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

5. Löntagarägande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A235 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 1, 2 och 5,
2006/07:A287 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 3-6 och
2006/07:A345 av Anders Ygeman (s).

Reservation 5 (v)

6. Sympatiåtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K226 av Peter Danielsson (m) yrkande 3,
2006/07:A233 av Peter Jonsson (s) och
2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. (s) yrkande 7.

7. Vetorätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin (båda s) yrkande 2 och
2006/07:A320 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s).

8. Upphävande av turordningsundantaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 4 i denna del,
2006/07:A206 av Christin Hagberg (s),
2006/07:A209 av Agneta Gille (s),
2006/07:A212 av Inger Jarl Beck (s),
2006/07:A253 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2006/07:A281 av Laila Bjurling och Anders Karlsson (båda s),
2006/07:A285 av Fredrik Olovsson (s),
2006/07:A288 av Catherine Persson (s),
2006/07:A296 av Kerstin Andersson m.fl. (s),
2006/07:A300 av Lars U Granberg och Karin Åström (båda s),
2006/07:A307 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s),
2006/07:A323 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s),
2006/07:A335 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s) och
2006/07:A338 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s).

Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m90007
c25004
fp21007
kd20004
v01903
mp17002
Totalt173132044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Övriga turordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A232 av Peter Jonsson (s) och
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 7 (v)

10. Skadestånd m.m. enligt LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:K228 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 4 i denna del.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111117
m90007
c25004
fp22006
kd21003
v01903
mp18001
Totalt28720141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 26,
2006/07:A24 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 2,
2006/07:A217 av Carina Hägg (s),
2006/07:A230 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2006/07:A267 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 4,
2006/07:A283 av Laila Bjurling och Anders Karlsson (båda s),
2006/07:A324 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (båda s),
2006/07:A334 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) och
2006/07:A343 av Lennart Axelsson m.fl. (s).

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m90007
c25004
fp21007
kd21003
v01903
mp01801
Totalt157150042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A201 av Eva Flyborg (fp),
2006/07:A242 av Hillevi Engström (m),
2006/07:A252 av Billy Gustafsson (s),
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 9 och 14 samt
2006/07:A276 av Annelie Enochson (kd).

Reservation 10 (v)

13. Kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A210 av Peter Jonsson (s).

14. Övriga arbetsrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A203 av Ronny Olander och Anders Karlsson (båda s),
2006/07:A240 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1-3 och
2006/07:A325 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (båda s).

Reservation 11 (s)