Arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottets bet 2013/14:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Riksdagen gav regeringen fem uppdrag om arbetsmiljö (AU5)

Riksdagen gjorde fem tillkännagivanden till regeringen om arbetsmiljö:

 • Regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
 • Regeringen bör satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
 • Regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras.
 • Regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
 • Regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Riksdagen anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.

Ställningstagandena gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiden 2013.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Bifall till motion 2013/14:A202 yrkande 8. Tillkännagivande om att regeringen måste satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn i syfte att minimera arbetsrelaterade dödsfall. Bifall till motion 2013/14:A202 yrkande 9. Tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Bifall till motion 2013/14:A202 yrkande 10. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska. Bifall till motion 2013/14:A409 yrkande 34. Tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Bifall till motionerna 2013/14:Ub570 yrkande 31, 2013/14:A202 yrkande 21, 2013/14:A307 och 2013/14:A409 yrkande 30. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-13
Betänkande publicerat: 2014-03-13
Trycklov: 2014-03-13
Reservationer 18
bet 2013/14:AU5

Arbetsmarknadsutskottet föreslår fem uppdrag till regeringen om arbetsmiljö (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör fem tillkännagivanden till regeringen om arbetsmiljö:

 • Regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
 • Regeringen bör satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
 • Regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras.
 • Regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
 • Regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas. Utskottet anser att regeringens forskningspolitik inte säkerställer att det bedrivs tillräcklig forskning om arbetslivet.

Ställningstagandena gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiden 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-03-19
Debatt i kammaren: 2014-03-20
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förebyggande arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 6 och
2013/14:A285 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Balans mellan arbete och fritid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 7 och
2013/14:A225 av Phia Andersson (S).

Reservation 2 (MP)

3. Arbetsanpassning och rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 17 och
2013/14:A227 av Börje Vestlund (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (V)

4. Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf213 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) yrkande 1,
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 14,
2013/14:A241 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2013/14:A320 av Jasenko Omanovic m.fl. (S),
2013/14:A346 av Börje Vestlund (S) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:A386 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 4 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt199117033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Omställningsavtal för sjukskrivna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf219 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7 och
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (V)

6. Nollvision för dödsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 8.

7. Insatser i syfte att minska arbetsrelaterade dödsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen måste satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn i syfte att minimera arbetsrelaterade dödsfall.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 7 (M, FP, C, KD)

8. Rapportering och registrering av tillbud och olyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 8 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M19907
MP22102
FP02103
C02003
SD19001
V18001
KD11503
Totalt160156033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Övriga frågor om skador och olycksfall i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A226 av Christer Engelhardt (S),
2013/14:A287 av Hannah Bergstedt (S) och
2013/14:A381 av Monica Green (S).

10. Risker vid ensamarbete, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N229 av Jan R Andersson (M) yrkande 6,
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 11 och
2013/14:A219 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S).

Reservation 9 (V)

11. Kränkande särbehandling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag om hur mobbning och trakasserier i arbetslivet ska minska.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 34 och
avslår motionerna
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 18,
2013/14:A250 av Christer Winbäck (FP),
2013/14:A377 av Finn Bengtsson och Marta Obminska (båda M) och
2013/14:A379 av Abir Al-Sahlani (C).

Reservation 10 (V)

12. Kunskap om och insatser för kvinnors arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A239 av Monica Green (S),
2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 10 och
2013/14:A389 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S).

Reservation 11 (S, MP, V)

13. Forskning om sambandet mellan arbetstider och kvinnors hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A339 av Lena Sommestad m.fl. (S).

Reservation 12 (MP, V)

14. Arbetsmiljön inom vissa sektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 19,
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 12,
2013/14:A204 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) och
2013/14:A284 av Suzanne Svensson och Kristina Nilsson (båda S).

Reservation 13 (MP)
Reservation 14 (V)

15. Lokala och regionala skyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 13,
2013/14:A236 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-3 och
2013/14:A244 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S).

Reservation 15 (S, MP, V)

16. Beställaransvar för arbetsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 33.

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Sanktioner vid överträdelser av arbetsmiljöregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 15 och 16.

Reservation 17 (V)

18. Arbetsmiljöforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning om hur arbetslivsforskningen kan samlas och stärkas.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 31,
2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 21,
2013/14:A307 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 18 (M, FP, C, KD)