Arbetsmarknadsutredningen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2016/17:AU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2017

Beslut

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning (AU16)

Arbets-förmedlingen borde inte hjälpa till att hitta jobb

En person som inte har något jobb
kan i dag gå till Arbets-förmedlingen.
Arbets-förmedlingen försöker då
hjälpa den personen att hitta ett jobb.

Men riksdagen tycker inte att
Arbets-förmedlingen är så bra på det.
Därför vill riksdagen att någon annan
ska hjälpa människor att hitta ett jobb.

Riksdagen vill att
Regeringen ser till att
någon tar fram förslag om det här.

Förslagen ska handla om
hur någon annan än
Arbets-förmedlingen
ska kunna hjälpa människor
att hitta ett jobb.

Det finns redan en grupp människor som
tittar på hur Arbets-förmedlingen skulle
kunna jobba annorlunda.

Riksdagen tycker att det är den
gruppen människor som ska komma
med förslagen.

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser riksdagen.

Den 22 juni 2016 tillsatte regeringen en utredning som nu går under namnet Arbetsmarknadsutredningen. Utredningens uppdrag är att se över hur statens agerande och Arbetsförmedlingens uppdrag ska se ut för att bidra till att arbetsmarknaden fungerar väl. Arbetsmarknadsutredningen ska presentera sina resultat senast den 31 januari 2019.

Riksdagen vill nu att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Enligt riksdagen bör utredningen ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden. Riksdagen tycker att jobbmatchningen i framtiden bör skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om tillkännagivande om att regeringen bör ge Arbetsmarknadsutredningen tilläggsdirektiv.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-02
Trycklov: 2017-03-02
Reservationer 1
bet 2016/17:AU16

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning (AU16)

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser arbetsmarknadsutskottet.

Den 22 juni 2016 tillsatte regeringen en utredning som nu går under namnet Arbetsmarknadsutredningen. Utredningens uppdrag är att se över hur statens agerande och Arbetsförmedlingens uppdrag ska se ut för att bidra till att arbetsmarknaden fungerar väl. Arbetsmarknadsutredningen ska presentera sina resultat senast den 31 januari 2019.

Arbetsmarknadsutskottet vill nu att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Utskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta. Enligt utskottet bör Arbetsmarknadsutredningen ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden. Utskottet tycker att jobbmatchningen i framtiden bör skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-15
Debatt i kammaren: 2017-03-16
4

Beslut

Beslut: 2017-03-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsmarknadsutredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge Arbetsmarknadsutredningen tilläggsdirektiv och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 92 0 21
M 68 0 0 16
SD 39 0 0 8
MP 0 19 0 6
C 16 0 0 6
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 152 129 0 68