Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2012

Beslut

Nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen (AU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.