Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2012

Beslut

Nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen (AU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-01
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-04-03
Trycklov: 2012-04-03
Reservationer 12
Betänkande 2011/12:AU8

Nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller företagande och bisyssla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-18
4

Beslut

Beslut: 2012-04-19
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna principer för försäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A308 yrkandena 1, 9, 10 och 24, 2011/12:A335 yrkande 14 och 2011/12:A382 yrkande 3.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M970010
MP22003
FP19005
C17006
SD00181
V00145
KD14005
-0001
Totalt169943254

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A216, 2011/12:A308 yrkande 25 och 2011/12:A382 yrkandena 2 och 4.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109318
M960011
MP22003
FP19005
C17006
SD01801
V00145
KD14005
-0001
Totalt1691810755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetsvillkoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkande 11.

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M970010
MP02203
FP19005
C17006
SD18001
V01405
KD14005
-0001
Totalt25836055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Andra frågor om villkor för rätt till ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkandena 12-14, 22 och 23.

Reservation 8 (V)

5. Frågor som rör tidigare tillkännagivanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A308 yrkande 21 och 2011/12:A333.

6. Icke-diskriminering och förenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkandena 15, 16, 19 och 20.

Reservation 9 (V)

7. Förtroendevaldas situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkande 18.

Reservation 10 (V)

8. Företagande och bisyssla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A267 och 2011/12:A308 yrkande 17.

Reservation 11 (V)

9. Regelverket i vissa särskilda situationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 yrkande 13 och 2011/12:N252 yrkande 21.

Reservation 12 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP02203
FP19005
C17006
SD18001
V14005
KD14005
-0001
Totalt27222055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Yrkanden för förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A222, 2011/12:A226, 2011/12:A247, 2011/12:A250, 2011/12:A261, 2011/12:A294, 2011/12:A321 yrkandena 1 och 2, 2011/12:A328, 2011/12:A342, 2011/12:A346 yrkandena 1 och 2, 2011/12:A356, 2011/12:A357, 2011/12:A358, 2011/12:A360, 2011/12:A367 yrkande 4, 2011/12:A375, 2011/12:A381 och 2011/12:A382 yrkande 1.