Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2010/11:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2011

Beslut

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (AU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att se över delar av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det ena beslutet gäller den så kallade 100-dagarsregeln i försäkringen. Regeln, som avskaffades 2007, gav arbetslösa rätt att under de 100 första dagarna i en ersättningsperiod endast söka lämpliga jobb inom sitt eget yrke och i sitt närområde utan att förlora sin ersättning. Riksdagen ansåg att 100-dagarsregeln bör återinföras och uppmanade regeringen att återkomma med ett lagförslag. Därmed sa riksdagen ja till en socialdemokratisk motion. Det andra beslutet gäller reglerna för arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa. En person som arbetar deltid får i dag a-kassa för endast 75 dagar under en ersättningsperiod. Övriga ersättningsdagar får bara användas för veckor då personen är arbetslös på heltid. Riksdagen ansåg att reglerna försätter deltidsarbetslösa i en orimlig situation. De tvingas välja mellan att avstå från a-kassa eller att tacka nej till arbete. Riksdagen uppmanade regeringen att se över reglerna så att de inte diskriminerar deltidsarbetslösa. Därmed sa riksdagen ja till en socialdemokratisk motion. Riksdagen sa nej till övriga motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2010.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om återinförande av den s.k. 100-dagarsregeln i arbetslöshetsförsäkringen med bifall till motion 2010/11:A379. Tillkännagivande om översyn av deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen med bifall till motion 2010/11:A279. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-29
Justering: 2011-05-17
Betänkande publicerat: 2011-05-25
Trycklov: 2011-05-24
Reservationer 6
bet 2010/11:AU9

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (AU9)

Riksdagen föreslås uppmana regeringen att se över delar av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Det ena förslaget gäller den så kallade 100-dagarsregeln i försäkringen. Regeln, som avskaffades 2007, gav arbetslösa rätt att under de 100 första dagarna i en ersättningsperiod endast söka lämpliga jobb inom sitt eget yrke och i sitt närområde utan att förlora sin ersättning. Utskottet anser att 100-dagarsregeln bör återinföras. Man föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett lagförslag. Därmed säger utskottet ja till en socialdemokratisk motion.

Det andra förslaget gäller reglerna för arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa. En person som arbetar deltid får i dag a-kassa för endast 75 dagar under en ersättningsperiod. Övriga ersättningsdagar får bara användas för veckor då personen är arbetslös på heltid. Utskottet anser att reglerna försätter deltidsarbetslösa i en orimlig situation. De tvingas välja mellan att avstå från a-kassa eller att tacka nej till arbete. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att se över reglerna så att de inte diskriminerar deltidsarbetslösa. Därmed säger utskottet ja till en socialdemokratisk motion.

Utskottet föreslår att riksdagen nej till övriga motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-01
4

Beslut

Beslut: 2011-06-01
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning om arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A387 av Josefin Brink m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt27418057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Administration av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A283 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S) yrkande 2,
2010/11:A285 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S) yrkande 2 och
2010/11:A295 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S).

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M920015
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt185107057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Villkoren för Alfakassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A267 av Staffan Danielsson och Fredrick Federley (båda C) yrkandena 1-4 och
2010/11:A268 av Staffan Danielsson (C).

4. Allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som ger arbetslösa rätt att begränsa sitt arbetssökande under de första 100 dagarna.
Därmed bifaller riksdagen motion
2010/11:A379 av Hannah Bergstedt m.fl. (S).

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M092015
MP21004
FP11904
C01904
SD19001
V18001
KD01405
Totalt148144057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Studerandevillkoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A330 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S).

6. Arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ser över arbetslöshetsförsäkringens regelverk i fråga om deltidsbegränsningen så att det inte diskriminerar deltidsarbetslösa och återkommer till riksdagen i frågan.
Därmed bifaller riksdagen motion
2010/11:A279 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S) och
avslår motionerna
2010/11:A227 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (båda S),
2010/11:A277 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 2 och
2010/11:A339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S) yrkande 5.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M092015
MP21004
FP02004
C01904
SD19001
V18001
KD01405
Totalt147145057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A218 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda S) och
2010/11:A220 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S).

8. Arbetslöshetsersättning vid arbete i ett annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Sf310 av Otto von Arnold (KD) yrkande 2.

9. Arbetslöshetsförsäkringen och förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A224 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2010/11:A273 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkandena 1 och 2,
2010/11:A281 av Helene Petersson i Stockaryd (S) och
2010/11:A326 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S).

Reservation 5 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S187024
M910016
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01801
KD14005
Totalt185105059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Arbetslöshetsersättning för egenanställda och anställda i sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkande 21 och
2010/11:A291 av Hans Rothenberg och Maria Plass (båda M).

Reservation 6 (MP)

11. Arbetslöshetsförsäkringen och familjehem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:A263 av Elin Lundgren (S).