Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

En nationell läkemedelslista bör införas så snart som möjligt (SoU7)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Riksdagen bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva läkemedel. Därför är det viktigt att det inte dröjer längre än nödvändigt att införa en sådan lista. Riksdagens tillkännagivande lämnades när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag om apoteks- och läkemedelsfrågor. Detta eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemensamma läkemedelsrekommendationer, utveckling av apotekens tjänster, returrätt, läkemedel till unga, läkemedel till äldre och generisk förskrivning.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om den nationella läkemedelslistan. Enligt utskottet bör regeringen överväga att tidigarelägga tidpunkterna för när bestämmelserna i lagen om nationell läkemedelslista ska träda i kraft. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05, 2019-01-29, 2019-01-22

En nationell läkemedelslista bör införas så snart som möjligt (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Utskottet bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva läkemedel. Därför är det enligt utskottet viktigt att det inte dröjer längre än nödvändigt att införa en sådan lista. Utskottets förslag till tillkännagivande lämnades när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Socialutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motionsförslag om apoteks- och läkemedelsfrågor. Detta eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemensamma läkemedelsrekommendationer, utveckling av apotekens tjänster, returrätt, läkemedel till unga, läkemedel till äldre och generisk förskrivning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.