AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2013

Beslut

Starkt resultat för AP-fonderna under 2012 (FiU6)

Finansutskottet har granskat regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet till och med år 2012. I skrivelsen redogör regeringen för resultatet av AP-fonderna under 2012 samt utvärderar fondernas långsiktiga förvaltning.

Under 2012 gjorde AP-fonderna ett positivt resultat på drygt 100 miljarder kronor, vilket kan jämföras med en förlust på drygt 17 miljarder kronor 2011. Pensionskapitalet ökade med drygt 85 miljarder kronor. AP-fondernas långsiktiga resultat förbättrades också avsevärt under året. Samtidigt förstärks mönstret av kraftigt varierande resultat under 2000-talet. Anledningen till de stora variationerna är bland annat att det har varit extremt oroligt på finansmarknaderna under det senaste årtiondet.

Regeringen har också granskat fondernas riktlinjer för anställningsvillkor, ersättningar och personalförmåner. En jämförelse visar att AP-fonderna inom vissa områden har mer generösa förmåner än andra myndigheter. Riksdagen tycker att det är viktigt för allmänhetens förtroende för AP-fonderna att fonderna har samma eller liknande riktlinjer som andra statliga myndigheter och att riktlinjerna följs.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-22
Justering: 2013-11-05
Betänkande publicerat: 2013-11-12
Trycklov: 2013-11-12
Reservationer 2
Betänkande 2013/14:FiU6

Starkt resultat för AP-fonderna under 2012 (FiU6)

Finansutskottet har granskat regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet till och med år 2012. I skrivelsen redogör regeringen för resultatet av AP-fonderna under 2012 samt utvärderar fondernas långsiktiga förvaltning.

Under 2012 gjorde AP-fonderna ett positivt resultat på drygt 100 miljarder kronor, vilket kan jämföras med en förlust på drygt 17 miljarder kronor 2011. Pensionskapitalet ökade med drygt 85 miljarder kronor. AP-fondernas långsiktiga resultat förbättrades också avsevärt under året. Samtidigt förstärks mönstret av kraftigt varierande resultat under 2000-talet. Anledningen till de stora variationerna är bland annat att det har varit extremt oroligt på finansmarknaderna under det senaste årtiondet.

Regeringen har också granskat fondernas riktlinjer för anställningsvillkor, ersättningar och personalförmåner. En jämförelse visar att AP-fonderna inom vissa områden har mer generösa förmåner än andra myndigheter. Finansutskottet tycker att det är viktigt för allmänhetens förtroende för AP-fonderna att fonderna har samma eller liknande riktlinjer som andra statliga myndigheter och att riktlinjerna följs.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-20
4

Beslut

Beslut: 2013-11-20
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:130 till handlingarna.

2. Placeringsregler och miljö och etik i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi17 yrkandena 1-7, 2013/14:Fi202 yrkandena 1, 3 och 4, 2013/14:Fi234, 2013/14:Fi250, 2013/14:Fi255, 2013/14:Fi314, 2013/14:C467 yrkande 3, 2013/14:C468 yrkande 2, 2013/14:U201 yrkande 4, 2013/14:U221 yrkandena 1 och 2, 2013/14:U316 yrkande 28 och 2013/14:N226 yrkande 11.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD20000
V01504
KD17002
Totalt27036043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Förbud mot rörliga ersättningar i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi202 yrkande 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M940013
MP20005
FP20004
C20003
SD20000
V01504
KD17002
Totalt29015044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag