Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter

Trafikutskottets bet 2019/20:TU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 3 juni 2020

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-12
Reservationer 2
bet 2019/20:TU13

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
2. lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:67 punkterna 1 och 2.

2. Behov av kompletterande åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3483 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) och

2019/20:3484 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-04
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
2. lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:67 punkterna 1 och 2.

2. Behov av kompletterande åtgärder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3483 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) och

2019/20:3484 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)