Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Justitieutskottets bet 2013/14:JuU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Säpo får ansvar för säkerhet vid statsministerns tjänstebostäder (JuU34)

Säkerhetspolisen, Säpo, får större ansvar för säkerheten vid statsministerns tjänstebostäder. Ansvaret för att hindra obehöriga från att ta sig in i Sagerska huset och Harpsund förs över till Säpo från de myndigheter som i dag har det ansvaret, bland annat Statens fastighetsverk. Ansvaret för bevakning och att besluta om skydd när det gäller tjänstebostäderna flyttas från regeringen till Säpo.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-13
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
bet 2013/14:JuU34

Säpo får ansvar för säkerhet vid statsministerns tjänstebostäder (JuU34)

Säkerhetspolisen, Säpo, får större ansvar för säkerheten vid statsministerns tjänstebostäder. Ansvaret för att hindra obehöriga från att ta sig in i Sagerska huset och Harpsund förs över till Säpo från de myndigheter som i dag har det ansvaret, bland annat Statens fastighetsverk. Ansvaret för bevakning och att besluta om skydd när det gäller tjänstebostäderna flyttas från regeringen till Säpo.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder,
2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),
3. lag om ändring i skyddslagen (2010:305).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:203 punkterna 1-3.