Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Anstånd med inbetalning av skatt vid uttagsbeskattning (SkU17)

Riksdagen har beslutat om nya regler om anstånd med inbetalning av skatt i samband med så kallad uttagsbeskattning. Ändringarna har blivit aktuella efter att Regeringsrätten i det så kallade Maltamålet slagit fast att uttagsbeskattning inte får ske omedelbart i vissa fall. Det handlar också om en EU-anpassning. Syftet med de nya reglerna är att behålla möjligheten att ta ut skatt av företag som byter hemland eller flyttar delar av verksamheten utomlands. Företag ska under vissa förutsättningar kunna söka anstånd med inbetalningen av skatten för ett år i taget. Enligt huvudregeln ska anståndet upphöra när de uttagna tillgångarna säljs. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Anstånd med inbetalning av skatt vid uttagsbeskattning (SkU17)

Regeringen föreslår nya regler om anstånd med inbetalning av skatt i samband med så kallad uttagsbeskattning.

Ändringarna har blivit aktuella efter att Regeringsrätten i det så kallade Maltamålet slagit fast att uttagsbeskattning inte får ske omedelbart i vissa fall. Det handlar också om en EU-anpassning.

Syftet med de nya reglerna är att behålla möjligheten att ta ut skatt av företag som byter hemland eller flyttar delar av verksamheten utomlands. Företag ska under vissa förutsättningar kunna söka anstånd med inbetalningen av skatten för ett år i taget. Enligt huvudregeln ska anståndet upphöra när de uttagna tillgångarna säljs.

De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 januari 2010.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.