Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Anställningsvillkor i bemanningsföretag (AU7)

Regeringen har redovisat till riksdagen olika rättsliga frågeställningar som är förknippade med en anställning i bemanningsföretag. Det gäller bland annat den så kallade karensregeln och rätten till arbetslöshetsersättning. Regeringens redovisning har gjorts på begäran av riksdagen (se 1999/2000:AU1 ). Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till motioner som tar upp olika frågor om bemanningsföretag, bland annat med hänvisning till att vissa frågor ska övervägas ytterligare.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse till handlingarna. Avslag till motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-14
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-30
Trycklov: 2006-03-29
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:AU7

Anställningsvillkor i bemanningsföretag (AU7)

Regeringen har redovisat till riksdagen olika rättsliga frågeställningar som är förknippade med en anställning i bemanningsföretag. Det gäller bland annat den så kallade karensregeln och rätten till arbetslöshetsersättning. Regeringens redovisning har gjorts på begäran av riksdagen (se 1999/2000:AU1). Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg. Utskottet säger nej till motioner som tar upp olika frågor om bemanningsföretag bland annat med hänvisning till att vissa frågor ska övervägas ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-06
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:91 till handlingarna.

2. Anställningsvillkor i bemanningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk527 yrkande 4, 2005/06:A1 yrkandena 1-3, 2005/06:A416 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 13.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m040015
c01408
fp036012
kd023010
v19009
mp12005
-1001
Totalt142113094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Bemanningsföretagen och arbetsmiljön m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A240, 2005/06:A326 och 2005/06:A358.