Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket ochkronofogdemyndigheterna m.m.

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2001

Beslut

Anslag till skatteförvaltningen, tullen och kronofogdemyndigheterna (SkU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (5,4 miljarder kronor), Tullverket (1,2 miljarder kronor) och kronofogdemyndigheterna (1,4 miljarder kronor) för år 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till skatteförvaltningen, tullen och kronofogdemyndigheterna (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (5,4 miljarder kronor), Tullverket (1,2 miljarder kronor) och kronofogdemyndigheterna (1,4 miljarder kronor) för år 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.