Anslag till utveckling av skolväsendet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.