Anslag till Utbildningsdepartementet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1993-03-09
Betänkande 1992/93:UbU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-17
4

Beslut

Beslut: 1993-03-17

Protokoll med beslut