Anslag till rättshjälp m.m.

Justitieutskottets betänkande 1990/91:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.