Anslag till Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata m.m.

BoUs betänkande 1992/93:BoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23, 1993-02-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.