Anslag till högre utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.