Anläggningsbesked för biodrivmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2015

Beslut

Anläggningsbesked krävs vid avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel (MJU5)

Den som vill göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel ska kunna visa upp ett så kallat anläggningsbesked. Anläggningsbeskedet ska bland annat visa att det finns ett kontrollsystem som säkerställer att biodrivmedlen inte är livsmedelsbaserade. Om de är livsmedelsbaserade ska de ha tillverkats i anläggningar som har tagits i drift före den 31 december 2013. Ändringarna är en anpassning till EU-regler om statsstöd och börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-19
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-02
Reservationer 2
bet 2015/16:MJU5

Anläggningsbesked krävs vid avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel (MJU5)

Den som vill göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel ska kunna visa upp ett så kallat anläggningsbesked. Anläggningsbeskedet ska bland annat visa att det finns ett kontrollsystem som säkerställer att biodrivmedlen inte är livsmedelsbaserade. Om de är livsmedelsbaserade ska de ha tillverkats i anläggningar som har tagits i drift före den 31 december 2013. Bakgrunden till förslaget är en anpassning till EU-regler om statsstöd.

Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-02
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i lagen (2015:000) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:38 punkterna 1-3.

2. Långsiktiga åtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD) yrkandena 1-4 och

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 7.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 78 0 6
SD 39 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 186 128 0 35


3. Bioetanol och andra biobränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3259 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 77 1 0 6
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 274 40 0 35