Angrepp mot informationssystem

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2007

Beslut

Fler olovliga handlingar straffas som dataintrång (JuU13)

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i bestämmelsen om dataintrång. Sverige behöver göra vissa lagändringar för att leva upp till EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Det innebär till exempel att den som olovligt blockerar datauppgifter så att de blir omöjliga att komma åt ska dömas för dataintrång. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år. Även den som allvarligt stör driften av ett datasystem ska straffas. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juni 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Fler olovliga handlingar straffas som dataintrång (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i bestämmelsen om dataintrång. Sverige behöver göra vissa lagändringar för att leva upp till EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Det innebär till exempel att den som olovligt blockerar datauppgifter så att de blir omöjliga att komma åt ska dömas för dataintrång. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år. Även den som allvarligt stör driften av ett datasystem ska straffas. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juni 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.