Ändringar i värdepappersfondslagstiftningen m.m.

Näringsutskottets betänkande 1992/93:NU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.