Ändringar i trafikskadelagen

LUs betänkande 1998/99:LU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Ändringar i trafikskadelagen (LU19)

Riksdagen beslutade om ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare beslutades om ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ändringar i trafikskadelagen (LU19)

Lagutskottet föreslår ändringar i trafikskadelagens bestämmelser om trafikförsäkringsavgifter och om preskription. Vidare föreslås ändringar i bestämmelsen om jämkning av skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik och på egendom som transporterats med fordonet. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.