Ändringar i sekretesslagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2006

Beslut

Ändringar i sekretesslagen (KU22)

Riksdagen beslutade att återställa en ändring i sekretesslagen som av förbiseende kommit att upphävas i samband med en senare ändring i lagen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-17
Justering: 2006-01-17
Trycklov: 2006-01-17
Betänkande 2005/06:KU22

Alla beredningar i utskottet

2006-01-17

Ändringar i sekretesslagen (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen återställer en ändring i sekretesslagen som av förbiseende kommit att upphävas i samband med en senare ändring i lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-19
4

Beslut

Beslut: 2006-01-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga framlagda förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).