Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2020

Beslut

Reglerna om kapitaltäckning ska anpassas till nya EU-bestämmelser (FiU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna innebär att svensk rätt anpassas till nya EU-bestämmelser på området.

Merparten av lagändringarna ska börja gälla den 29 december 2020.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den noga bör följa upp hur den nya lagstiftningen fungerar för offentliga utvecklingskreditinstitut. Det med tanke på institutens särskilda verksamhet, affärsmodell och ändamål med sin kreditgivning.

Utskottets förslag till beslut: Propositionen bifalls. Tillkännagivande om offentliga utvecklingskreditinstitut med delvis bifall till ett motionsyrkande. Avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-26

Reglerna om kapitaltäckning ska anpassas till nya EU-bestämmelser (FiU37)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna innebär att svensk rätt anpassas till nya EU-bestämmelser på området.

Merparten av lagändringarna ska börja gälla den 29 december 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den noga bör följa upp hur den nya lagstiftningen fungerar för offentliga utvecklingskreditinstitut. Det med tanke på institutens särskilda verksamhet, affärsmodell och ändamål med sin kreditgivning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.