Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2006

Beslut

Polisen ska få direktåtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton (TU9)

Riksdagen sade ja till ett regeringsförslag som innebär att polisen ska få direkt åtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton i vissa fall. I dag måste polisen begära ut fotona från Vägverket. Syftet med beslutet är att den automatiska trafikövervakningen med kameror ska bli mer effektiv. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om att ge Vägverket möjlighet att bevilja tidsbegränsade saluvagnslicenser. Saluvagnslicens är en form av registrering av bilar som exempelvis förs in i Sverige för testkörning eller som provkörs hos bilhandlare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-28
Justering: 2006-04-04
Betänkande publicerat: 2006-04-11
Trycklov: 2006-04-11
Betänkande 2005/06:TU9

Polisen ska få direktåtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett regeringsförslag som innebär att polisen ska få direkt åtkomst till vägtrafikregistrets körkortsfoton i vissa fall. I dag måste polisen begära ut fotona från Vägverket. Syftet med förslaget är att den automatiska trafikövervakningen med kameror ska bli mer effektiv. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ge Vägverket möjlighet att bevilja tidsbegränsade saluvagnslicenser. Saluvagnslicens är en form av registrering av bilar som exempelvis förs in i Sverige för testkörning eller som provkörs hos bilhandlare. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-27
4

Beslut

Beslut: 2006-04-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vägtrafikregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:108.