Ändringar i bilskrotningslagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2001

Beslut

Ändringar i bilskrotningslagen (MJU13)

Bilskrotningslagen ändras med anledning av ett EG-direktiv om uttjänta fordon. Ändringen innebär bl.a. att endast en auktoriserad bilskrotare ska få sköta skrotningen av personbil, buss eller lastbil med en totalvikt understigande 3 500 kg. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-02-01
Justering: 2001-02-15
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:MJU13

Alla beredningar i utskottet

2001-02-01, 2001-01-30

Ändringar i bilskrotningslagen (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i bilskrotningslagen med anledning av ett EG-direktiv om uttjänta fordon. Ändringen innebär bl.a. att endast en auktoriserad bilskrotare ska få sköta skrotningen av personbil, buss eller lastbil med en totalvikt understigande 3 500 kg. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-14
4

Beslut

Beslut: 2001-03-14

Protokoll med beslut