Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika (SkU9)

Riksdagen godkände en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika (SkU9)

Riksdagen ska godkänna en ändring i skatteavtalet med Sydafrika. Ändringen görs för att Sydafrika tänker införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.