Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina (SkU5)

För att skapa bättre konkurrensvillkor för svenska företag ska det göras ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Kina.

Ändringarna innebär att Sverige och Kina inte ska ta ut skatter på de intäkter som ett luft- eller sjötransportföretag förvärvar i den internationella trafiken i det andra landet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringen genomförs den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-11-16
Trycklov: 2017-11-20
Betänkande 2017/18:SkU5

Alla beredningar i utskottet

2017-11-16

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina (SkU5)

För att skapa bättre konkurrensvillkor för svenska företag ska det göras ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Kina.

Ändringarna innebär att Sverige och Kina inte ska ta ut skatter på de intäkter som ett luft- eller sjötransportföretag förvärvar i den internationella trafiken i det andra landet.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringen genomförs den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet undertecknat den 5 juni 2017 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:20 punkterna 1 och 2.