Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica (SkU26)

Riksdagen godkände ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica. Bestämmelsen om informationsutbyte mellan länderna uppdateras enligt den internationella standarden. För Sveriges del innebär det bland annat att Skatteverket i sitt arbete med skattekontroll får möjlighet att begära upplysningar från banker i Jamaica.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner ändringar i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica. Bestämmelsen om informationsutbyte mellan länderna uppdateras enligt den internationella standarden. För Sveriges del innebär det bland annat att Skatteverket i sitt arbete med skattekontroll får möjlighet att begära upplysningar från banker i Jamaica.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.