Ändring i riksbankslagen

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2003

Beslut

Ändring i riksbankslagen (FiU12)

Riksdagen godkände Riksbankens förslag om ändringar i riksbankslagen som en följd av att banken infört ett nytt system för insamling av betalningsbalansstatistik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till förslag 2002/03:RB3. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Ändring i riksbankslagen (FiU12)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner Riksbankens förslag om ändringar i riksbankslagen som en följd av att banken infört ett nytt system för insamling av betalningsbalansstatistik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.