Ändring i naturresurslagen

BoUs betänkande 1989/90:BoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.