Ändring i lagen om lägenhetsregister

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

Färre uppgifter till lägenhetsregister för småhus med flera lägenheter (FiU8)

Den 1 december 2008 ändras lagen om lägenhetsregister. Ändringen innebär att den som äger ett småhus med två eller flera lägenheter endast ska lämna uppgift om husets bostadsarea till lägenhetsregistret. I dag är ägaren skyldig att också lämna uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Färre uppgifter till lägenhetsregister för småhus med flera lägenheter (FiU8)

Den 1 december 2008 ändras lagen om lägenhetsregister. Ändringen innebär att den som äger ett småhus med två eller flera lägenheter endast ska lämna uppgift om husets bostadsarea till lägenhetsregistret. I dag är ägaren skyldig att också lämna uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.