Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2014

Beslut

Reglerna för utsläppsrätter blir tydligare (MJU15)

Riksdagen har tidigare beslutat att alla utsläpp av växthusgaser som kräver tillstånd ska täckas av utsläppsrätter. För att detta ska bli tydligt görs en ändring i lagen om utsläppsrätter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Reglerna för utsläppsrätter blir tydligare (MJU15)

Riksdagen har tidigare beslutat att alla utsläpp av växthusgaser som kräver tillstånd ska täckas av utsläppsrätter. För att detta ska bli tydligt görs en ändring i lagen om utsläppsrätter. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.