Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

Trafikutskottets bet 2005/06:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Lättare få operatörer att dela på mobilmaster (TU16)

Samhället får en större möjlighet att tvinga operatörer att tillhandhahålla en samlokalisering i mobilmaster så att flera operatöter kan dela på samma mast. Syftet ska vara att skydda miljön, uppnå mål för fysisk planering eller skydda folkhälsan eller allmän säkerhet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
Reservationer 1
bet 2005/06:TU16

Alla beredningar i utskottet

2006-05-11, 2006-04-27

Lättare få operatörer att dela på mobilmaster (TU16)

Samhället får en större möjlighet att tvinga operatörer att tillhandhahålla en samlokalisering i mobilmaster så att flera operatöter kan dela på samma mast. Syftet ska vara att skydda miljön, uppnå mål för fysisk planering eller skydda folkhälsan eller allmän säkerhet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2006. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunalt inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T14 av Owe Hellberg m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m47008
c01804
fp371010
kd25017
v02107
mp11204
-1100
Totalt24543160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:191.