Ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990 (prop. 1989/90:1)

Finansutskottets betänkande 1989/90:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1989-11-07
Betänkande 1989/90:FiU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-11-22