Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet med Luxemburg (SkU8)

Riksdagen godkände en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet med Luxemburg (SkU8)

Riksdagen ska godkänna en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen innebär bland annat att Skatteverket kan begära upplysningar från till exempel banker i Luxemburg. De nya reglerna ska gälla för beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.