Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU40

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Ändringar i skatteavtal med Österrike (SkU40)

Riksdagen har beslutat om ändringar i dubbelskatteavtalet mellan Sverige och Österrike. Möjligheterna till informationsutbyte i skatteärenden ska utökas. Bland annat ska Skatteverket kunna få ut mer information från banker och finansinstitut i Österrike. Grundtanken med ett dubbelskatteavtal är ingen ska behöva betala skatt i två länder för inkomster eller förmögenheter. De nya bestämmelserna ska gälla beskattningsperioder från den 1 januari 2010 eller senare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändringar i skatteavtal med Österrike (SkU40)

Regeringen vill göra ändringar i dubbelskatteavtalet mellan Sverige och Österrike. Möjligheterna till informationsutbyte i skatteärenden ska utökas. Bland annat ska Skatteverket kunna få ut mer information från banker och finansinstitut i Österrike.

Grundtanken med ett dubbelskatteavtal är ingen ska behöva betala skatt i två länder för inkomster eller förmögenheter.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna ska gälla beskattningsperioder från den 1 januari 2010 eller senare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.